Priser på sökmotoroptimering, konvertering och web design

Min prissättning är ganska enkel. All sorts timbaserad konsultation kostar 900 kr/timme + moms. Jag vill alltid ha en tydlig dialog i förväg om vad kunden vill ha gjort och var budgettaket ligger. För kunder med små budgetar brukar vi tillsammans prioritera vad jag ska försöka hinna med på utsatt tid. Kunden får sedan ett excelark med tydlig uppdatering över vad jag gjort och hur lång tid det tog. Inga hemligheter här alltså!

En sajtanalys kostar 4000kr + moms. Förutom själva analystiden (ca 3-4 timmar) får du som kund då en rapport som redovisar de styrkor och svagheter er sajt har ur sökmotor- och konverteringssynpunkt och vilka åtgärder jag anser att ni bör vidtaga för att förbättra sajten. Rapporten blir er att förvalta som ni vill. Självklart hjälper jag gärna till att förverkliga era förbättringar om ni vill, men det är inget krav alls.

De som väljer att anlita mig på timbasis efter en sajtanalys, får den 4de konsulttimmen gratis (värde 900 kr + moms).

Rabatter kanske du tänker nu… Jodå, de existerar, om än sparsamt. För verkligt stora eller långa uppdrag kan vi självklart diskutera timpriset. Jag brinner dessutom väldigt för socialt entreprenörskap, så sociala entreprenörer har alltid 20% rabatt.

Kontakta mig här

…eller läs mer om våra olika typer av tjänster här.